top of page

Seachtain na Gaeilge

Seachtain na Gaeilge

Is féile idirnáisiúnta Ghaeilge í Seachtain na Gaeilge, atá ar an gceiliúradh is mó dár dteanga agus dár gcultúr dúchais a bhíonn ar siúl in Éirinn agus i go leor tíortha eile gach bliain.

Cinnte bíonn a lán spraoi agus Gaeilge le cloistéail i Scoil Naomh Bhríde i rith Seachtain na Gaeilge.

Is iomaí na himeachtaí Gaelacha a bhíonn á reáchtáil againn sa scoil. Gach rud ó gComórtas Ealaíne go Tráth na gceist, ó Siúlóid dúlra go Lá Glas. Déanann na daltaí sár iarracht Gaeilge a labhairt agus táimid go léir an bhródúil astu.

Ní bheadh na himeachtaí seo indéanta gan bhur n-obair dhílis mhúinteoireachta ar fud na scoile. Táimid an- bhuíoch dóibh go léir.

Baineann na daltaí an taitneamh as Seachtain na Gaeilge. Bí cinnte go mbaineann tú trial as píosa beag Ghaeilge a labhairt sa bhaile freisin. Mar a deirtear “Is fearr Gaeilge bríste ná Béarla cliste”.

Seachtain na Gaeilge

Seachtain na Gaeilge is an international event in which we celebrate our Irish language and culture, both in Ireand and across the world.

We certainly have a lot of fun celebrating Seachtain na Gaeilge in St. Brigid’s and it is amazing hearing all the boys speaking our native language.

There are all types of activities organised in each class. We have everything from art competitions to table quizzes, from traditional Irish songs to traditional dances, from nature walks to our very own Green day. The boys always make an amazing effort to speak in Irish and we are extremely proud of them all.

These events and activities would not be possible but for the support and help of all the staff of St. Brigid’s. We are very grateful to everyone for all the help and enthusiasm during the week.

Undoubtedly, the boys enjoyed the fun and excitement that Seachtain na Gaeilge brings. Give a go speaking a little Irish at home. Don’t worry if you make mistakes because as the “seanfhocal” says, “Broken Irish is better than clever English”.

SnaG 2.jpg
SnaG 3.jpg
SnaG 4.jpg
bottom of page